Tornar a la principal Tornar a la principal

MAÇONS

 

maçones

 

Poden ésser Maçons,  totes les persones  -homes i dones- lliures, de bons costums i reputació, de qualsevol tendència política i religiosa, exceptuant totalitarismes, absolutismes  i fonamentalismes, així com totes les actuacions i vinculacions que derivin a una vulneració dels Drets Humans.

Els Maçons es dirigeixen i es tracten entre ells com a Germans.

Cada Maçó interpretarà la invocació al Gran Arquitecte de l'Univers, segons li dicti la seva consciència, sempre però amb el major respecte a les diferents interpretacions i als Germans que les sustenten.

El deure d’un Maçó, és en tot moment, ajudar, il·lustrar, i protegir al seu Germà i defensar-lo contra qualsevol injustícia.

 

IMA1    IMA2    IMA3

 

En les nostres reunions maçòniques tots els Maçons són iguals. No hi ha cap més distinció entre ells que el de la jerarquia imposada per dur a terme les seves funcions i treballs. Tots els càrrecs, fins els més elevats, són elegits per sufragi universal, reelegibles tant sols una vegada i per a un període màxim de sis anys. Nosaltres no reconeixem líders ni mandataris vitalicis.

Els Maçons cerquem resposta a moltes preguntes. Som conscients que hi ha moltes respostes a una sola pregunta i que aquesta resposta la ha de trovar qui realment fa la pregunta. Entre nosaltres no hi ha gurus, ni líders espirituals, ni administradors de la veritat absoluta, per això defugim de preguntar als qui difonen aquest mètode, perquè sabem que deformen i empren les qüestions profundes per fer-ne un guió –que presenten com un dogma-  de les seves veritats, que no son La Veritat. Ens reunim per reflexionar i cadascú en treu les seves conclusions

 

 

 

UI